خدمات فرمانداری

دفتر برنامه ریزی،

               تسهیلات      

                                مشاغل خانگی و پشتیبانی

                       طرح های مشارکت مردمی

                       طرح ها و صنایع واقع در روستا

                       مشکلات واحدهای تولیدی

                       مشکلات شهرک ها و نواحی صنعتی    

                امور یارانه ها      (واحد انجام خدمات ذیل : امور یارانه ها )   

                                تفکیک و جداسازی به دلیل عدم سازش ( به جزء ازدواج) با رأی دادگاه یا دستور مقام محترم قضایی

                        تغییر سرپرست (به جزء موارد فوت سرپرست و طلاق)

                        -تغییر حفاظت ( با رأی دادگاه یا دستور مقام محترم قضایی)

مراحل جداسازی ۳گروه از افراد یارانه بگیر

 

۱.        افرادی که ازدواج نموده اند با در دست داشتن سند ازدواج به پلیس +۱۰مراجعه نمایند.

۲.       افرادی که طلاق گرفته اند با در دست داشتن سند طلاق به پلیس+۱۰مراجعه نمایند.

در صورتی که حضانت فرزندان به عهده ایشان می باشد با در دست داشتن حضانت نامه به فرمانداری مراجعه نمایند.

۳. افرادی که فوت نموده اند،فرد باقی مانده با در دست داشتن گواهی فوت و کد ملی سایر اعضاء خانوار جهت تغییر سرپرست به پلیس +۱۰ مراجعه نمایند.

۴. افرادی که اختلاف دارند با در دست داشتن حکم قضایی به فرمانداری و سپس به پلیس +۱۰مراجعه نمایند.

۵. افراددی که یارانه ایشان قطع گردیده به کافی نت یا سایت یارانه ۱۰مراجعه تا پس از بررسی و راستی آزمایی از سوی سازمان هدفمند سازی مجددا یارانه ایشان وصل گردد.

 

۶. بهترین زمان برای جدا سازی یارانه ها  ۲۷هرماه (یعنی پس از واریز یارانه ها) تا

پنجم ماه بعد می باشد.

        امور ایثارگران      (واحد انجام خدمت ذیل : مسئول امور ایثارگران)

                       امور ایثارگران

                           – پیگیری امور مربوط به ایثارگران شهرستان

                           – پیگیری جلسات و کمیسیون های مربوط به حوزه ایثار در شهرستان

                           – همکاری در برگزاری جلسات یادواره شهدای شهرستان  

امور اجتماعی

                 – سازمان های مردم نهاد      (واحد انجام خدمت ذیل

                       سازمان های مردم نهاد

دفتر فنی و عمرانی

–                بررسی کلیه امورات فنی و اجرایی

–         نظارت عالیه به اعتبارات و پیشرفت فیزیکی پروژها در قالب کمیته برنامه ریزی

–          -بررسی پرونده های خارج از حریم شهرها و روستا در قالب کارگروه تخصصی

–         شورای هماهنگی ترافیک کمیسیون حفاری شهرستان –  کمیسیون۹۹ شهرداریها

بخشداری

                – صدور پروانه ساختمانی   (واحد انجام خدمت ذیل : بخشداری ها – کارشناس امور فنی و عمرانی)        

                       صدور پروانه ساختمانی روستایی