دفتر بازرسی

  • اطلاع رسانی درخصوص روز و زمان برگزاری ملاقات الکترونیکی سامانه ۱۱۱ (ملاقات برخط) استاندار، مدیران کل دستگاه های اجرایی و فرمانداران در محل سامد که از طریق مکاتبه به مراجع مربوطه اعلام می شود.
  • اطلاع رسانی درخصوص روز و زمان برگزاری ملاقات چهره به چهره استاندار، مدیران کل دستگاه های اجرایی و فرمانداران در محل دستگاه ها
  • اطلاع رسانی درخصوص نحوه ثبت درخواست های مردمی در سامانه ۱۱۱ که به ۳ روش زیر انجام می شود:

الف) تماس با تلفن ۱۱۱ (ثبت درخواست با شماره گیری عدد ۲)

ب) ثبت درخواست از طریق درگاه الکترونیکی www.111.ir

ج) ارسال نامه پستی به نهاد ریاست جمهوری به آدرس تهران میدان پاستور، خیابان پاستور

شایان ذکر است پیگیری درخواست های ثبت شده با سه روش فوق صرفا از طریق تلفن ۱۱۱ و با شماره گیری عدد  ۳ امکان پذیر است و امکان پیگیری موارد از طریق موارد وب سایت ۱۱۱ فراهم نشده است.

  • لزوم اطلاع رسانی بروز و بموقع به شهروندان درخصوص اخبار روز به ویژه اخباری که مربوط به معیشت و رفاه ایشان می گردد.
  • اعلام سایت ها و درگاه های اطلاع رسانی و نیز شماره های تماس مربوط به مباحث مهم و کلیدی و مورد تقاضای ارباب رجوع و شهروندان به ویژه      درگاه های اطاع رسانی و شماره تلفن های مربوط به یارانه ها- سهام عدالت و …
  • اطلاع رسانی بروز و بموقع اخبار مربوط به اشتغال و آزمون های استخدامی چه در بخش دولتی و چه خصوص

فرایند بازرسی

فرایند پاسخگویی به شکایات

فریاند ارزیابی عملکرد