ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان جناب آقای زارع از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱)

ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان جناب آقای زارع از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) زمان: یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۰ سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی. و تلفنی، … ادامه خواندن ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان جناب آقای زارع از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱)