فرمانداری شهرستان نطنز
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
10673
1
شربت خانه افوشته

درگوشه ي شمالي خانه اي در پشت حمام افوشته ساختماني با فضاي مركزي چهار گوش با دو گوشواره ي هشت بر و دو گوشواره ي شش بر در چهار گوش ان به جاي مانده كه بقاياي آن نمايانگر دو طبقه بودن اين ساختمان در زمان گذشته است ولي از طبقه دوم جز ديواري كوتاه با پوشش كاشي هاي شش برو جاي حوضي كوچك چيز ديگري به جاي نمانده بود كه در تعميرات اخير جاي حوض صاف شد وبام به صورت يكپارچه در آمد .
حوض طبقه ي دوم كه بر وسط سقف طبقه ي اول يا بام فضاي مركزي بنا شده بود طرحي شبيه حوض موجود در ايوان ساختمان عالي قاپوي اصفهان داشته و به احتمال زياد آب آن از طريق لوله هاي سفالين ( به گويش محلي تنبوشه) از قنات هودجه كه در محله ي بالاي افوشته جريان داشته تامين ميشده است ./س
1393/10/24
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal