تماس با ما

آدرس: نطنز،بلوار شهید مصطفی خمینی(ره)،فرمانداری شهرستان نطنز

شماره تماس: ۰۳۱۵۴۲۲۳۰۰۳              ۰۳۱۵۴۲۲۲۰۰۶

شماره فکس: ۰۳۱-۵۴۲۲۲۰۶۹

کدپستی: ۸۷۶۱۹۴۱۱۷۱

آدرس الکترونیکی:ADMIN@NATANZ.GOV.IR