تماس با ما

آدرس: نطنز،بلوار شهید مصطفی خمینی(ره)،فرمانداری شهرستان نطنز

شماره تماس فرمانداری و بخشداری مرکزی: ۰۳۱۵۴۲۲۳۰۰۳              ۰۳۱۵۴۲۲۲۰۰۶

شماره تماس بخشداری امامزاده: ۰۳۱۵۴۳۴۴۷۴۶  ۰۳۱۵۴۳۴۴۷۴۷

شماره فکس: ۰۳۱-۵۴۲۲۲۰۶۹

کدپستی: ۸۷۶۱۹۴۱۱۷۱

آدرس الکترونیکی فرمانداری:ADMIN@NATANZ.GOV.IR

آدرس الکترونیکی بخشداری مرکزی:b-markazi@NATANZ.GOV.IR

آدرس الکترونیکی بخشداری امامزاده:b-emamzade@NATANZ.GOV.IR

جهت ارتباط با دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استاندرای اصفهان نیز با شماره های زیر تماس بگیرید.

مدیرکل: ۰۳۱۳۲۲۰۵۲۵۹

ارتباطات مردمی:۰۳۱۳۲۲۴۱۰۵۷

دبیرخانه: ۰۳۱۳۲۲۴۱۰۵۶

فاکس:۰۳۱۳۲۲۲۲۱۱۶